Entries by nhavang

,

Đề xuất cơ chế, chính sách đặc thù trong cải tạo chung cư cũ

Bộ Xây dựng cho biết hiện nay việc cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư được thực hiện theo Nghị định số 101/2015/NĐ-CP vẫn chưa đạt như mục tiêu đề ra. Trước thực trạng này, Bộ Xây dựng đã đề xuất bổ sung chính sách nhằm hài hòa lợi ích giữa các bên liên […]